ادبیات سال سوم راهنمایی

۱- جدول را کامل کنيد.

جمله نهاد مفعول متمم مسند قيد فعل
ايرانيان مردمي پاک نهاد و سخت کوش هستند  ايرانيان    -   - پاک نهاد و سخت کوش   -   هستند
فردوسي بزرگ ، شاهنامه را در طول بيست و پنج سال سرود فردوسي بزرگ شاهنامه طول بيست و پنج سال         -     بيست و پنج سال سرود
فرداي ايران را با توکل و تلاش مي سازيم ما فرداي ايران توکل و تلاش        -  فردا(زمان) توکل و تلاش (کيفيت) مي سازيم

 

 


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در جمعه ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ساعت 11:53 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
۱- متن مادر حسنک را به نثر امروزي باز گرداني کنيد.

پس از اين که امير حسنک وزير را به دار آويختند حسنک نزديک به هفت سال بر دار آويز ماند آن چنان که پاهاي او هيچ گوشت و هيچ پوستي بر آن نداشت و افتاد و هيچ اثري از او نماند. تا اين که به دستور شخصي بدن او را جمع کردند و به خاک سپردند.آن چنان که هيچ کس ندانست که سر و صورتش کجا قرار دارد  و مادر حسنک زني بسيار شجاع بود چنان که شنيدم اين واقعه را تا دو سه ماه از او پنهان داشتند.هنگامي که شنيد بي تابي نکرد  همانند زنان . وبه درد خود گريه کرد چنان که اطرافيان به حال او خون گريه مي کردند.پس گفت اين مرد بزرگ پسرم بود که پادشاهي چون محمود به او زندگي داد و پادشاهي همچمو مسعود به او جهان آخرت داد و براي پسر عزايي نيکو گرفتند و هر عاقلي که شنيد پسنديده و شايسته دانست.

۲-معادل فارسي کلمه ها و واژه هاي زير را بنويسيد.

الا ( جز - مگر )                        طرار (دزد - راهزن)                   علي الصباح (صبح زود - در صبح )

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ساعت 9:51 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |

۱-چهار بيت تخلص از چهار شاعر بنويسيد.

سعديا مرد نکونام نميرد هرگز                                     مرده آنست که نامش به نکويي نبرند

حافظا ترک جهان گفتن طريق خوش دليست               تا نپنداري که احوال جهانداران خوش است

اي سنايي خواجه جاني غلام تن مباش                           اي سنايي عاشقي را درد بايد درد کو ؟

شمس تبريز در آن صبح که تو در يابي                      روز روشن شود از روي چو ماهت شب تار

 


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ساعت 15:34 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |

-درجمله های زیر معنای واژه وعبارات مشخص شده را بنویسید.

الف)شرنخواهی،بدی بگذار.( یعنی بدی نکن)

ب)رسول خدامیفرماید:"حلال نیست ازبرادر مسلمان بیش از سه روز زبان باز گرفتن". (یعنی صحبت نمکردن-قهرکردن):::ادامه مطلب:::
نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ساعت 17:33 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 

۱- پنج نمونه از واژه هاي غير ساده را از متن درس بيابيد و آن ها را به اجزايشان تقسيم کنيد .

عاقبت انديش : عاقبت + انديش                                      خبر دار:خبر + دار

همرهان : هم + ره + ان                                                دور انديش : دور+ انديش

همسال : هم + سال

 


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ساعت 11:14 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 

۱-مترادف کلمات زير را بنويسيد.

معاش:زندگي                                      متعالي : بلند مرتبه                      معصيت : گناه

مصر : پافشاري                                   طريقت : راه و روش


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ساعت 10:8 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 

۱- سه جمله ي غير ساده از متن بيابيد و بنويسيد.

۱-اين ارتباط وابسته به نياز دروني است كه به نوجوان كمك مي كند تا به خود شناسي برسد

۲- ديگران زبان نقد او و پنجره هايي هستند كه در برابر ديدگان پرسشگر وي گشوده شده اند.


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ساعت 11:18 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 

۱-با توجه به آن چه در کتاب علوم دوره ي دوم راهنمايي درباره ي زمين خوانده ايد ، يک بند درباره ي شگفتي هاي آفرينش در زمين بنويسيد.

 زمين ، که خداوند متعال آن را در شش روز ساخته است لايه لايه است و مرکز آن بسيار گرم و داغ است  برخي از مواد درون زمين خميري شکل هستند تا به حال فکر کرده ايد که چگونه خداوند متعال از زمين سخت ، دانه اي مي روياند؟و چگونه جويبار هاي آبي از زمين روان کرده است که هرکدام نشانه ي حيات اوست.

۲.


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ساعت 17:6 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 ۱- ترکيب هاي وصفي و اضافي شعر را بنويسيد.

ترکيب اضافي:دامن صحرا - تماشاي بهار - خداوند دل - گوي سعادت - مرغان سحر - خواب جهالت -

 سر غفلت - حقه ياقوت - شکر انعام - گل صد برگ - تقدير عزيز(منظور خداست)

ترکيب وصفي: خوشه ي زرين - ميوه ي الوان - نقش عجب


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ساعت 9:4 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
۱- چند کلمه ي هم معنا در درس پيدا کنيد و بنويسيد.

بلا: مشقت                                       نمايان : پديدار                               نيت: حاجت

شاد : شادکامي                                آفت : بلا                                       خرد:فراست


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ساعت 9:27 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 

۱-يکي از تشبيهات شعر اوحدي مراغه اي را بنويسيد ، عناصر تشبيه را مشخص کنيد و رابطه هاي

آن ها را توضيح دهيد.

نيست آب حيات جز دانش                                                    نيست باب نجات جز دانش


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ساعت 9:17 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |

 -فرهنگ (جمله ی نهی) :مبادا با اعمال خویش پایمان را بر فرهنگ دیرینه ی کشور خود بگذاریم.

-انحطاط(جمله ی پرسشی) :چراگاهی اوقات بااعمال زشت وغفلتهایما ن مملکت خویش را به انحطاط میکشانیم ؟

-شرارت امیز(جمله عاطفی) :آهو با آن چشمان شرارت آمیز خودچه زیبا مرا به خویش جذب میکند !

-مقهور(جمله ی خبری) :درجهان هستی تمامی آفرینش های پروردگار  مقهور عظمت وزیبایی اوست.

 
:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ساعت 16:46 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |

 - درمتن زیر،فعل های قابل حذف رامشخص ومتن رابازنویسی کنید. .

جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق بود.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآن می خواندند.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعامی نشست.

بازنویسی:جبهه هاسرشارازایمان بودوعشق.رزمندگان نمازمی خواندندوقرآن.شبهای جبهه برگونه هااشک می نشست وبرلب هازمزمه ی دعا .


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ساعت 12:8 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |

 

يک تشبيه و دو تشخيص از درس بيابيد و بنويسيد

تشبيه:هم تو گل هاي اين باغ را مي شناسي                       هم تمام شهيدان تو را مي شناسند

تشخيص:چشمه هاي خروشان تو را مي شناسند                  موج هاي پريشان تو را مي شناسند

  


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ساعت 11:7 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
- براي هر يک از واژه هاي زير يک معادل بنويسيد

رسول ( پيامبر)                                                                     خصلت(خوي)

مظلوم (ستم ديده)                                                               آبشخور(آبخور)

گنجينه (مخزن)                                                                     سعادت(خوش بختي)

 


:::ادامه مطلب:::
نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ساعت 10:30 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 نرخ ارز - قیمت خودرو - قالب وبلاگ